Privacy beleid

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website www.MaisonColette.be
De website wordt uitgebaat door Katia Longeval BV, Fossebaan 140A, 1741 Ternat, met ondernemingsnummer 0738.666.678.

1.       Doel van de privacyverklaring

Maison Colette hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en gaat
zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving. De Privacywet van 1992 verandert op 25 mei 2018 in Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je persoonsgegevens door Maison Colette, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze verklaring.


2.       Welke persoonsgegevens verwerken wij?

a.       Gegevens die jij ons bezorgt
Wanneer je periodieke meldingen van ons wilt ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het formulier op onze website of het formulier dat wij je bezorgen via mail.

b.        Cookies
De website www.MaisonColette.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op de site nog gemakkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

 

3.        Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

a.       Gegevens die je ons bezorgt
De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier worden door ons gebruikt om nieuwsbrieven te bezorgen die je informeren over nieuws en acties en uitnodigen voor evenementen uit de streek.

 

b.       Cookies
We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies: 

 

- functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend.


- Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website nog kunnen verbeteren. Het is mogelijk om via de instellingen van jouw internetbrowser niet-functionele cookies te laten blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en / of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website biedt.

 

4.       Met wie delen we jouw persoonsgegevens?


Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens worden indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten we een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Maison Colette verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Maison Colette blijft verantwoordelijk voor deze verwerking door derden.
Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige
persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

5.       Hoelang bewaren we jouw gegevens?


Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn (zie deel 2 van de privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van de privacyverklaring).

6.       Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

·         het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

·         door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (deel 3 van de privacyverklaring)

·         een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens

·         een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens

·         een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

·         een verzoek tot algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens

·         een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)

·         een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

·         alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die vermeld worden in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam Privacycommissie). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommissie.be/nl/contact.

 

7.        De beveiliging van jouw persoonsgegevens


Maison Colette doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op deze manier de bescherming van jouw rechten.

8.       Wijzigingen in de privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed zouden kunnen hebben op jou.
Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via de standaard communicatiekanalen.
Wanneer wij van plan zijn om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze zijn verkregen, verstrekken wij voor die verdere verwerking, daarvoor alle relevante verdere informatie via onze gebruikelijke kanalen.

9.       Contact gegevens Maison Colette

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Maison Colette
Katia Longeval

Rue de Vencimont 26

5570 Sevry/ Beauraing

+32 477 76 07 56

katia@maisoncolette.be